(Hospodin, náš Boh povedal) “Oj, aby mali také srdce, jako toto, aby sa ma báli a aby ostríhali všetky moje prikázania po všetky dni, aby im bolo dobre aj ich synom na veky!” Deut. 5:1, 5-22, 29 (Roháčkov preklad) Ešte som naozaj nepočula hovoriť o 10tich Božích prikázaniach takým spôsobom, ako ho dnes podala Ann Voskamp,Čítať ďalej

Zdieľať

   Abrahám nazval toto miesto: Hospodin sa postará. (1. Mojžišova 22,14) Viete si to predstaviť?  Po 25-tich rokoch čakania na dieťa, ktoré Boh zasľúbil, Boh prikazuje Abrahámovi, aby svojho syna obetoval na Hore Mórija. Je ťažké si predstaviť, aké myšlienky by sa mi vírili hlavou alebo čo si o tom myslel jeho syn, keď hoČítať ďalej

Zdieľať

  Boh dodržal svoj sľub. Abrahám mal 100 rokov a Sáre sa narodilo dieťa. Dali mu meno Izák. Sára povedala: ,,Boh mi dal dôvod zasmiať sa.” (Genezis 21:6)  25 rokov čakania a viery, že Boh dodrží svoje slovo a požehná Abraháma dieťaťom. Napokon sa Sára smiala. Kedy ste sa naposledy smiali? Bolo to príjemné? PrechádzaliČítať ďalej

Zdieľať

Požehnám ťa… a budeš požehnaním pre ostatných. 1 Moj. 12:2 Už si zažila požehnanie? Aké to je? Keď Gabriel prišiel za Máriou, povedal jej: „Požehnaná si medzi ženami.“ A Alžbeta  neskôr povedala: „Blahoslavená, ktorá uverila.“ V 1. Mojžišovej knihe Boh Abrahámovi zasľubuje požehnanie deťmi a krajinou. Zdá sa, že požehnanie je niečo od Boha, niečo materiálne (dieťa, krajina) a tvoríČítať ďalej

Zdieľať

Toto je môj život. Dnes je 3. decembra (dva dni po prvej adventnej nedeli), a ja sa tu snažím dať všetko dokopy, aby naša rodina mohla mať zmysluplné vianočné obdobie. Zdá sa, že som vždy o deň, týždeň či mesiac pozadu. Bolo by ľahšie v tejto chvíli povedať: „Budúci rok. Budúci rok niečo urobím,“ a nestresovať sa tým teraz.Čítať ďalej

Zdieľať