Ako vychovať syna – feministu

Naše dcéry vychovávame tak, aby bojovali proti stereotypom a snažili sa dosiahnuť svoje sny, ale pre našich synov nerobíme to isté.

Autorka: CLAIRE CAIN MILLER a ILUSTRÁCIE OD AGNES LEE

Teraz viac ako inokedy hovoríme našim dcéram, že môžu byť čímkoľvek chcú – astronautkou a matkou, nezbednicou a princeznou. Ale našim synom to nehovoríme.

Sociológovia tvrdia, že aj keď sme dali dievčatám viac rol, ktoré môžu vykonávať, chlapčenský svet je stále obmedzený. Sú odrádzaní od záujmov, ktoré sú považované za ženské. Majú byť silní za každých okolností alebo potláčať svoju takzvanú chlapčenskú energiu.

Ak chceme vytvoriť spravodlivú spoločnosť, v ktorej by sa každému darilo, musíme dať aj chlapcom viac možností. Ako hovorí Gloria Steinem: „Som rada, že sme začali vychovávať naše dcéry viac ako našich synov, ale nikdy to nebude fungovať, kým nebudeme vychovávať našich synov viac ako naše dcéry.”

A to preto, že ženské roly sa nemôžu rozšíriť, ak sa nestane to isté aj s mužskými rolami. Ale nie je to len o ženách. Muži zaostávajú v škole a v práci, pretože ich nevychovávame k tomu, aby mohli uspieť v novej, ružovej ekonomike. Schopnosti ako spolupráca, empatia a usilovnosť, ktoré sú často považované za ženské, sú čoraz viac oceňované v práci a v škole a pracovné miesta, ktoré si vyžadujú tieto zručnosti sa vyvíjajú najrýchlejšie.

Chimamanda Ngozi Adichie, autorka narodená v Nigérii, v jej novej knihe radí, ako vychovať feministickú dcéru. Ale ako môžeme vychovať synov – feministov?

Opýtala som sa neurológov, ekonómov, psychológov a iných, aby na túto otázku odpovedali na základe najnovších výsledkov a informácií, ktoré máme o rode. Ja som definovala feministu jednoducho ako niekoho, kto verí v úplnú rovnosť mužov a žien. Ich rady majú široké uplatnenie: pre každého kto chce vychovať láskavé, sebavedomé deti, ktoré môžu slobodne kráčať za svojimi snami.

Nechajte ho plakať


Výskum ukazuje, že chlapci a dievčatá plačú rovnako veľa, keď sú bábätká a batoľatá. Okolo piateho roku chlapci pochopia, že hnev je prípustný, ale že iné pocity by nemali prejavovať, napríklad zraniteľnosť, povedal Tony Porter, spoluzakladateľ vzdelávacej skupiny A Call to Men.

„Našim dcéram umožňujeme byť ľudskými bytosťami a našich synov učíme byť robotmi,” povedal. „Naučte ho, že má celý rad emócií a že môže povedať – nie som nahnevaný; bojím sa; zranilo to moje city alebo potrebujem pomoc.”

Ukážte mu vzory


Výskum ukazuje, že chlapci obzvlášť vnímajú čas, ktorý trávia so svojimi vzormi, dokonca viac, ako dievčatá. Existuje stále viac dôkazov o tom, že chlapcom vychovávaným v rodine bez otca sa darí horšie čo sa týka školy, správania a zárobku. Podľa ekonómov Davida Autora a Melanie Wassermanovej je dôvodom to, že nevidia mužov preberať zodpovednosť za svoj život. „Obklopte svojho syna dobrými mužmi,” hovorí pán Porter.

Ukážte mu aj silné ženské vzory. Hovorte o úspechoch žien, ktoré poznáte a ktoré sú známe zo športu, politiky a médií. Synovia slobodných matiek zvyčajne obdivujú ich úspechy, povedal Tim King, zakladateľ organizácie pre Afroameričanov s nízkym príjmom, Urban Prep Academies. Povzbudzuje ich, aby aj oni takto vnímali iné ženy.

Dovoľte mu byť samým sebou


Výskum zistil, že aj keď sa rodové roly dospelých zlúčili, výrobky pre deti sa začali deliť podľa pohlavia ešte viac, ako to bolo pred 50 rokmi: napríklad ružové princezné a modré nákladiaky. A netýka sa to len hračiek, ale aj pohárov a zubných kefiek. Nečudujme sa potom, že sa záujmy detí uberajú týmto smerom.

Neurológovia tvrdia, že deti sa nerodia s takýmito preferenciami. V prvej polovici 20. storočia bola ružová farba farbou chlapcov a modrá farbou dievčat. Štúdie ukázali, že dojčatá neuprednostňujú žiadne hračky. Podľa vedcov nastáva zmena v rovnakom čase, keď si deti začnú uvedomovať svoje pohlavie, okolo 2. alebo 3. roku a v tomto momente môžu spoločenské očakávania prevažovať nad vrodenými záujmami. Napriek tomu, longitudinálne štúdie naznačujú, že rozdelenie hračiek podľa pohlavia má dlhodobý vplyv na rodové rozdiely v akademickej oblasti, priestorové a sociálne zručnosti – podľa Campbella Leapera, predsedu oddelenia psychológie na Kalifornskej univerzite v Santa Cruz.

Aby deti využili svoj potenciál naplno, musia sa venovať svojim záujmom, či už sú tradičné alebo nie. Tak im to dovoľte. Nepredpokladajte, že všetky deti chcú robiť tie isté veci, ale uistite sa, aby ich nič neobmedzovalo.

Ponúknite im aktivity s otvoreným koncom, napríklad hru s kockami alebo s hlinou a povzbudzujte chlapcov, aby vyskúšali aktivity ako umelecké kurzy alebo obliekanie sa do kostýmov, aj keď ich nevyhľadávajú, hovoria sociológovia. Pomenujte stereotypy. („Je to škoda, že na obale domčeka pre bábiky sú zobrazené len dievčatá, pretože viem, že aj chlapci sa s nimi radi hrajú.”) Mohlo by to tiež zlepšiť postavenie žien. Výskumy ukazujú, že rodičia povzbudzujú dcéry, aby hrali futbal, alebo aby sa stali lekárkami, ale zo synov nechcú mať baletných tanečníkov alebo zdravotné sestry, pretože to, čo je „ženské” má nižší status.

Naučte ho postarať sa o seba


„Niektoré matky vychovávajú svoje dcéry ale svojich synov ľúbia,” povedal Jawanza Kunjufu, autor a lektor vzdelávania černochov. Svoje dcéry nútia študovať, robiť domáce práce a chodiť do kostola, ale svojich synov nie.

Rozdiel je viditeľný v údajoch: Americké dievčatá vo veku 10 až 17 rokov robia domáce práce každý týždeň o dve hodiny dlhšie ako chlapci a u chlapcov je o 15 percent vyššia šanca, že za tieto práce dostanú peniaze. Uviedol výskum Michiganskej univerzity.

„Naučte svojich synov variť, upratovať a starať sa o seba, aby boli rovnako schopní v domácnosti, ako očakávame, že budú naše dcéry v kancelárii,” povedala Anne-Marie Slaughterová, výkonná riaditeľka think tanku New America.

Naučte ho postarať sa o druhých


Ženy sa ešte stále starajú viac o deti a aj o starších ľudí a o domáce práce, dokonca aj vtedy, ak obaja rodičia pracujú na plný úväzok, ukazujú údaje. Zamestnania, v ktorých sa poskytuje starostlivosť sa vyvíjajú najrýchlejšie. Takže naučte chlapcov postarať sa o druhých.

Povedzte im o tom, ako muži udržiavajú rovnováhu medzi prácou a rodinou, a že sa očakáva aj od synov, nie len od dcér, že sa postarajú o rodičov a príbuzných, keď zostarnú, povedala pani Slaughterová. Nech vám pomôžu uvariť polievku pre chorého kamaráta alebo nech navštívia príbuzného v nemocnici. Nechajte ich postarať sa o domáce zvieratá a mladších súrodencov. Povzbuďte ich, aby šli opatrovať deti, trénovať alebo doučovať. V rámci jedného programu prinášajú do tried základných škôl bábätká, pričom sa zistilo, že to zvyšuje empatiu a znižuje agresivitu.

Rozdeľte si prácu


Ak je to možné, nerozdeľujte si medzi sebou domáce práce a starostlivosť o deti na základe pohlavia. Dôležité sú činy a nie slová, povedal Dan Clawson, sociológ na Univerzite v Massachusetts, Amherst: „Ak mama varí jedlo a upratuje dom a otec kosí trávnik a často nie je doma, deti sa naučia, že tak to musí byť.”

Jedna štúdia ukázala, že muži vychovávaní matkami, ktoré pracovali najmenej rok v období, keď boli tínedžermi, sa s väčšou pravdepodobnosťou oženia s pracujúcou ženou. Ďalšia štúdia zistila, že synovia žien, ktoré pracovali aspoň nejaký čas pred ich 14. rokom, trávia v dospelosti viac času domácimi prácami a starostlivosťou o deti. „Muži vychovávaní pracujúcimi matkami sú väčšími zástancami rodovej rovnosti,” povedala Kathleen McGinn, profesorka z Harvardskej obchodnej školy.

Podporte ich priateľstvá s dievčatami


Výskum na Arizonskej štátnej univerzite zistil, že na konci predškolského veku sa deti začínajú rozdeľovať podľa pohlavia a to len posilňuje rodové stereotypy. Ale ak deti povzbudzujeme, aby sa hrali s kamarátmi opačného pohlavia, naučia sa lepšie komunikovať a lepšie riešiť problémy.

„Čím jasnejšie je, že skupiny alebo aktivity sú rozdeľované na základe pohlavia, tým je pravdepodobnejšie posilnenie rodových stereotypov a predsudkov,” povedal Richard Fabes, riaditeľ Sanfordskej strednej školy, ktorá sa zaoberá skúmaním rodu a výchovy.

Zorganizujte spoločné narodeninové oslavy pre chlapcov aj dievčatá a zmiešané športové tímy, aby deti nezačali veriť tomu, že je prijateľné vylúčiť niekoho zo skupiny len na základe pohlavia, povedala Christia Brownová, psychologička na Univerzite v Kentucky. Snažte sa nerobiť rozdiely ani v reči: Jedna štúdia zistila, že ak učitelia v materskej škole povedali „chlapci a dievčatá” namiesto „deti,” presvedčenie žiakov o úlohách mužov a žien bolo ovplyvnené rodovým stereotypom a hrali sa spolu menej.

Podľa pána Portera, u chlapcov, ktorí sa priatelia s dievčatami je menej pravdepodobné, že budú ženy vnímať ako sexuálne objekty.

Naučte ich, že „nie znamená nie“


Ďalšie spôsoby ako naučiť deti rešpektu: Vyžadujte od detí už v predškolskom veku, aby sa najprv opýtali, než sa budú jeden druhého dotýkať. A tiež ich naučte, akú moc má slovo nie – prestaňte ich štekliť alebo s nimi zápasiť, keď vám to povedia.

Naučte deti, aby mali správny prístup k riešeniu problémov. Deti, ktoré zažili rozvod rodičov alebo boli zneužívané potom nevedia riešiť konflikty vo svojich romantických vzťahoch, povedal W. Bradford Wilcox, sociológ a riaditeľ Národného manželského projektu na Univerzite vo Virgínii.

Ozvite sa, keď sú druhí netolerantní


Povedzte niečo, keď vidíte šikanovanie alebo obťažovanie a nacvičte si takú situáciu s chlapcami, aby mohli zasiahnuť, keď to uvidia, povedala pani Brownová.

Ak sa správajú nevhodne, povedzte im to. „Chlapci budú vždy chlapcami,” to nie je výhovorka pre ich zlé správanie. Očakávajte od nich viac. „Buďte opatrní pri snahe zmeniť správanie, ktoré je ponižujúce, netolerantné, neúctivé a urážlivé,” hovorí pán King.

Nikdy nepoužívajte pomenovanie „dievča“ ako urážku


Nehovorte a nedovoľte ani vášmu synovi hovoriť, že niekto hádže alebo behá ako dievča alebo používať „baba” alebo nejaké ešte horšie synonymá. To isté platí aj o sexistických vtipoch.

Buďte však opatrní aj s príliš jemným slovníkom. Výskum Emily Kaneovej, sociologičky na Bates College ukazuje, že rodičia presadzujú tradičné rodové roly pre synov väčšinou preto, že sa obávajú toho, že sa im budú posmievať. „Všetci môžeme pomôcť tým, že sa budeme vyhýbať takým názorom a každodenným predpokladom o tom, čo by dieťa bavilo alebo v čom bude dobré na základe jeho pohlavia,” povedala. Chlapci, ktorým sa posmievajú by mohli povedať: „Nie, každý sa môže hrať s korálkami,” alebo: „Nie som dievča, ale ty si myslíš, že dievčatá sú horšie ako chlapci?” povedala Lise Eliotová, neurologička na Univerzite Rosalindy Franklinovej.

Veľa čítajte, aj o dievčatách a ženách


Pravdepodobne ste počuli, že chlapci vynikajú vo vede a matematike a dievčatá v jazyku a čítaní. Stereotypy sa môžu stať sebarealizujúcimi. Podľa metaanalýzy pána Leapera sa matky rozprávajú viac s dcérami ako so synmi. Bojujte so stereotypom tak, že sa budete s chlapcami rozprávať, čítať im a podporovať ich, aby aj oni čítali.

Čítajte o rôznych ľuďoch a také príbehy, ktoré sú iné a nové, nie len o chlapcoch, ktorí zachraňujú svet a o dievčatách, ktoré je potrebné zachrániť. Keď kniha alebo správa zapadá do danej témy, hovorte o tom: Prečo mama v „Berenstain Bears” vždy nosí župan a len zriedka opúšťa dom? Prečo fotografie v novinách zobrazujú len bielych ľudí?

„S tým by ste mali začať keď majú 3, pretože vtedy začínajú preberať stereotypy a všímať si ich,” hovorí pani Brownová. „Ak im nepomôžete označiť ich ako stereotypy, budú predpokladať, že tak to má byť.”


Vychovávanie syna takýmto spôsobom neznamená len povedať mu, čo nemá robiť a nie je to ani o úplnom odstránení rodových rozdielov. Napríklad všetky samce cicavcov sa zapájajú do hravej bitky, tvrdí pani Eliotová.

A tak sa klbčite, vtipkujte, pozerajte športy, lezte po stromoch, stavajte vatry. Naučte chlapcov preukázať silu, silu prejaviť svoje emócie. Naučte ich postarať sa o svoje rodiny. Naučte ich byť silnými, dostatočne silnými na to, aby sa vzopreli neznášanlivosti. Dôverujte im, že môžu dosiahnuť všetko, do čoho sa pustia s vášňou.

Umelecké spracovanie: Antonio de Luca


Preložené z anglického originálu: „How to Raise a Feminist Son,“ od The New York Times preložil s povolením od Denisa Sonntagová. Autorka: Claire Cain Miller a ilustrácie od Agnes Lee

Zdieľať
Avatar

O autorovi Hosť

Mohlo By Vás Tiež Zaujímať

Zanechať komentár

Váš email nebude zverejnený. Povinné položky sú označené *