Sedem zásad pre šťastný rodinný život

Bolo to už dávno, čo sa mi dostala do ruky kniha od Stephena Coveyho, Sedem zásad pre šťastný rodinný život. V tom čase som už niekoľko týždňov trčala v nemocnici, a tak som mala nekonečne veľa času vysporiadať sa s touto pomerne hrubou knihou. Téma knihy ma zaujala nielen preto, že každý túži po šťastnom rodinnom živote ako po tom najlepšom, čo sa vám v živote môže prihodiť, ale aj preto, lebo na ceste bolo moje tretie dieťa a to už začínala byť vcelku poriadna rodina.
Urobila som si z nej výpisky. Ak nemáte záľubu čítať hrubé knihy, alebo ste nemali to šťastie, váľať sa týždne v posteli ako ja, tak si môžete aspoň prečítať stručný prehľad, pretože si myslím, že to stojí za to.

Spoločné šťastie nepochádza z majetku ani slávy, ale je dôsledkom vzťahov s ľuďmi, ktorých si ctíte a milujete. Ak sú vzťahy v rodine dobré, celý život je dobrý.

Zásada: Buďte rozvážny
Medzi podnetom a reakciou je priestor. V tomto priestore spočíva naša sloboda a moc rozhodnúť sa pre reakciu. Všetci potrebujeme akési tlačítko “stop” – niečo, čo nás zastaví medzi tým, čo sa stalo a našou reakciou a umožní nám zvoliť si svoju vlastnú reakciu, takú, ktorá je založená na zásadách a nie pocitoch. Je to schopnosť konať na základe hodnôt a nie prudko pod vplyvom okolností a emócii. Každá úspešná rodina, každé úspešné manželstvo potrebuje prácu. To nie je záležitosť náhody, ale úsilia.
Zriadenie citového účtu: Citový účet predstavuje kvalitu vzťahu s ostatnými. Je to ako účet v banke, na ktorý môžte vkladať vo forme rozvážnych činov, ktoré zvyšujú dôveru vo vašom vzájomnom vzťahu, alebo vyberať prchkými činmi, ktoré dôveru znižujú. Musíme neustále vkladať na citový účet, pretože včerajšie jedlo nenasýti dnešný hlad. Nezáleží na tom, aká je situácia, vždy sa dá pre zlepšenie vzťahu niečo urobiť.
Ako môžme vkladať na citový účet: láskavosť, ospravedlnenie, lojálnosť voči neprítomným, dodržiavanie sľubov, odpustenie. Kým neodpustíte, budete stále iba obeťou.
Goethe hovorí: Zaobchádzaj s človekom spôsobom, aký je a on sa stane taký, aký je. Zaobchádzaj s ním, aký by mohol byť a on sa stane takým, akým by mohol byť.
Rozhodnutie stať sa tvorivou silou nášho vlastného života je najpodstatnejšou voľbou vôbec. Je to pravá podstata toho, ako sa stať pôvodcom prerodu. Je to základ toho, aby sme sa mohli stať sprostredkovateľom zmien.

2. Zásada: Začínaj s predstavou výsledku
Rodiny väčšinou nemajú svoje vyhlásenie o poslaní, ktoré je také dôležité pre úspech každej organizácie. A rodina je predsa najzákladnejšou a najdôležitejšou organizáciou na svete. Je dobré si vytvoriť predstavu o tom, aká má naša rodina byť, ako chceme žiť, za čím si chceme stáť, za čo by sme dali aj svoj život. Nezabudnite, že keď vychovávate svoje deti, vychovávate zároveň aj svoje vnúčatá. Úspešní ľudia majú vo zvyku vykonávať také veci, ktoré neúspešní ľudia robia neradi. Ani oni ich nerobia radi, no silou túžby dosiahnuť svoj cieľ, nechuť premôžu. Vedomie cieľovej stanice vás podnieti k tomu, aby ste mali odvahu a aby ste premohli svoj strach a nepohodu, ktorá sprevádza začiatok niektorých vecí.

3. Zásada: Najdôležitejšie veci na prvé miesto
Ak má naozaj rodina najvyššiu dôležitosť, musíte podliezať, preskakovať a hľadať všetky možné cestičky, aby ste to zvládli. Veci, na ktorých najviac záleží, nesmú byť vydané napospas menej dôležitým veciam.
Jeden muž povedal: “Šplhal som nahor po rebríku úspechu a teraz, keď som už takmer na vrchole, zisťujem, že rebrík je opretý o nesprávnu stenu. Najviac mi chýba detstvo mojich detí.”
Ak odídete do dôchodku, nahradí vás niekto iný, firma bude fungovať ďalej. Vaša úloha v rodine sa však nikdy neskončí. Tam vás nikto nenahradí. Aj keď odídete navždy, vaše deti, vnúčatá a pravnúčatá sa na vás budú dívať ako na rodiča a prarodiča. Rodina je jedna z mála nemenných úloh v živote. Z rodiny sa nikdy neodchádza do dôchodku. Nie práca, ale cena rodiny je nezjednateľná. O žiadnom človeku, akýkoľvek bol jeho výkon, sa nedá povedať, že dosiahol v živote úspech, ak nemá okolo seba tých, ktorí ho milujú.
Ak nebudeme my formovať našu rodinu, bude ju formovať niekto alebo niečo iné.
Jestvujú dve hlavné organizačné štruktúry alebo pomôcky, ktoré vám pomôžu dostať rodinu rozumným spôsobom na prvé miesto v každodennom živote. Sú to čas pre rodinu každý týždeň a čas na väzby s každým členom osobitne – “čas pre dvoch”. To vytvára najhlbšie väzby.
Najúžasnejšia vec, ktorú môžete urobiť pre svoje deti, je milovať svojho manželského partnera. Sila tejto väzby vytvára pocit bezpečia v celej rodine. Kvalita tohto vzťahu skutočne vládne kvalite rodinného života. Ak nevenujeme čas budovaniu vzťahov, neskôr budeme potrebovať omnoho viac času na naprávanie zlomených vzťahov. Nemáte čas robiť takéto veci? Nemáte čas nerobiť ich!

4. Zásada: Vyhrať má každý
Čo je dôležité pre druhú osobu, musí byť dôležité aj pre vás, práve tak, ako je dôležitá pre vás tá osoba. Inými slovami, hovoríte vo svojom srdci v podstate toto: “Moja láska k tebe je taká veľká a naše šťastie je tak prepojené, že nebudem spokojný, ak bude po mojom a ty budeš pri tom nešťastný”. Zmena “ja” na “my” robí rodinu rodinou. Manželský život nikdy nemôže byť takým, akým by mal byť, pokiaľ manžel či manželka považujú svoje osobne šťastie za hlavný cieľ.

5. Zásada: Najprv sa snažte porozumieť, potom byť pochopení
Spôsob ako iní ľudia vidia svet, nemusí byť nevyhnutne taký, akým ho vidíme my.
V skutočnosti ľudia nevidia svet taký, aký je, ale taký, akými sú oni. To nás privádza k tomu, aké je dôležité hľadať najprv spôsob, ako porozumieť a až potom sa snažiť ovplyvňovať. Jednou z hlavných príčin, ktoré spôsobujú zlyhanie komunikácie je, že rozliční ľudia si vysvetľujú jednu a tú istú udalosť rôzne. Podnecuje ich k tomu odlišná povaha i predchádzajúce skúsenosti. V podstate za každou rodinnou bolesťou stojí nedorozumenie. Najviac chýb, ktorých sa dopúšťame voči rodinným príslušníkom, nie je výsledkom zlých úmyslov. Je to preto, že naozaj nerozumieme. Nevidíme si navzájom jasne do sŕdc. Ľudské srdce najviac hladuje po porozumení.
Vo väčšine prípadov nie sú urážky zámerné. Ba dokonca i keď sú zámerné, spomeňme si na to, že odpúšťať – rovnako ako milovať- je proces. Je to rozhodnutie prejsť od reaktívnosti k rozvážnosti, ujať sa iniciatívy, či už ste niekoho urazili alebo urazili vás – a zmieriť sa. Je to rozhodnutie pestovať vlastné vnútorné zdroje osobnej istoty a môcť sa na ne spoľahnúť, aby sme neboli takí zraniteľní pre vonkajšie urážky. A predovšetkým je to rozhodnutie postaviť rodinu na prvé miesto, uvedomiť si, že rodina je príliš dôležitá na to, aby urážky bránili členom rodiny vo vzájomnom rozhovore, oslabovali medzigeneračné a širšie rodinné zväzky, ktoré predstavujú takú silu a podporu.
Pamätajte, že vzťahy v rodine vyžadujú neustálu pozornosť. Práve v tomto bode sa ľudia často dostávajú do ťažkostí – vtedy, keď považujú svojich najbližších za samozrejmosť a k cudziemu človeku vo dverách sa správajú lepšie ako k svojim najdrahším. V rodine musí byť neustále snaha ospravedlňovať sa, žiadať o odpustenie, vyjadrovať lásku, oceňovať a uznávať hodnotu druhých.

6. Zásada: Synergizujte
Keby sa telo skladalo zo samých rúk alebo nôh, nikdy by nemohlo fungovať tak, ako funguje. Práve rozdiely mu umožňujú dosiahnuť tak veľa. Každý je jedinečný. A práve táto jedinečnosť, táto rozdielnosť je základom synergie – spolupráce. Skutočnosť, že vidíte veci odlišne, je silou, nie slabosťou vášho vzťahu. Je to práve rozmanitosť, ktorá vytvára zaujímavosť, chuť, novú kombináciu.
Rodinná kultúra, ktorá sa vytvára pomocou zásad, možno prirovnať k imunitného systému tela. Určuje schopnosť rodiny poradiť si s akýmikoľvek problémami, ktoré na ňu doľahnú. Chráni členov rodiny, aby pri prípadných chybách alebo pri úplne nečakaných fyzických, finančných či sociálnych ťažkostiach, ktoré ju postihnú na najzraniteľnejšom mieste, rodina nestroskotala. Keď si je niekto vedomý svojej slabiny, už samo uvedomenie mu dodáva dostatočnú skromnosť na to, aby hľadal silnú stránku toho druhého na jej vyrovnanie. Slabosť sa tým stáva prednosťou, lebo umožňuje dopĺňanie. Dopĺňať znamená rozhodnúť sa byť svetlom a nie sudcom, príkladom a nie kritikom.

7. Zásada: Ostrite pílku
Manželstvo nie je niečo, čo sa stará samé o seba. Nič, čo je zanedbané, nezostane také, aké bolo, ani sa nevyhne skaze. Všetko vyžaduje pozornosť, starostlivosť a záujem a nadovšetko to platí pre tento najcitlivejší zo všetkých vzťahov v živote. Ostrenie pílky znamená pravidelne a dôsledne sa starať o obnovenie vzťahu.
Rodinné tradície vám pomáhajú pochopiť kým ste, že ste súčasťou rodiny, ktorá je silnou jednotkou, že sa máte radi. Poskytujú pocit spolupatričnosti, podpory a porozumenia zo strany rodiny. Navzájom ste si zaviazaní, ste súčasťou niečoho, čo je väčšie ako vy sami. Ak rodičia a deti pestujú tradície, ktoré sú pre nich významné, zakaždým, keď sa k niektorej vracajú, obnovuje táto tradícia emocionálnu energiu a väzbu s minulosťou.

Do izby vošiel lekár na večernú vizitu. Po klasických otázkach, ako sa cítim mu padne pohľad na knihu na stolíku a zdvorilo sa pýta, čo to čítam. Natočila som obálku knihy k nemu a odpovedala:” Sedem zásad pre šťastný rodinný život.”
Usmial sa a odpovedal: “ Ja dodržujem hlavne jednu – nerob druhému to, čo nechceš aby tebe robili.”
Áno, to je tiež výborná zásada.


Máte aj vy nejaké spôsoby, akými budujete vlastné rodinné vzťahy?
Zdieľať
Andrea Mikletičová

O autorovi Andrea Mikletičová

Andrea pracuje ako fyzioterapeutka a svoju prácu má veľmi rada. Okrem toho má rada ešte kopu ďalších vecí a ľudí. Patria sem hlavne traja neustále hladní chlapci, jeden skvelý manžel, veľký chlpatý štvornohý miláčik, najkrajšie západy slnka na svete na kopci za domom, jej dedinka na Morave a dobrá káva na terase. Rada cestuje, sníva a vždy má rozčítanú nejakú knižku.

Mohlo By Vás Tiež Zaujímať

Zanechať komentár

Váš email nebude zverejnený. Povinné položky sú označené *