Boh dodržal svoj sľub. Abrahám mal 100 rokov a Sáre sa narodilo dieťa. Dali mu meno Izák. Sára povedala: ,,Boh mi dal dôvod zasmiať sa.” (Genezis 21:6)  25 rokov čakania a viery, že Boh dodrží svoje slovo a požehná Abraháma dieťaťom. Napokon sa Sára smiala. Kedy ste sa naposledy smiali? Bolo to príjemné? PrechádzaliČítať ďalej

Zdieľať